top of page

פרסום מודעות תנחומים

  • מחירים נוחים.

  • ייעוץ בבחירת הפרסום הנדרש  בהתאם לתקציב

  • יעוץ ועזרה בניסוח המודעה

  • עזרה בעיצוב ופרסום המודעה 

  • כל סוגי המודעות ובכל גודל – מודעות אבל, מודעות אזכרה, הודעת השתתפות בצער

  • פרסום המודעות – בכל העתונים, בכל הארץ, בעיתונות הארצית - ידיעות אחרונות, הארץ, ישראל היום, מעריב, מקור ראשון, גרוזלם פוסט

  • פרסום מודעות אבל במקומונים

נר זיכרון

תמחור מודעת אבל בעיתון

מחיר של מודעת אבל בעיתון נקבעת בהתאם לגודלה לפי רוחב טור של העיתון, והגובה נמדד באינצ'ים (אינץ = 25 מ"מ).
המודעה הקטנה ביותר נקראת 4 אינץ - רוחב 2 טורים X 2 אינץ גובה.

ובהתאם למועד פרסום המודעה (האם פרסום מודעת האבל מתבצע באמצע השבוע או ביום שישי/ערב חג)

הודעה על השתתפות בצער וניחום המשפחה האבלה אלו הן מודעות תנחומים אותם מפרסמים חברים, מעסיקים, קולגות, בני משפחה או כל אדם אחר לאות השתתפות בצערו של אדם אשר נמצא בתקופת אבל כמו למשל מודעות השתתפות בצער הבאות : "אנו משתתפים בצערו הרב של חברנו לעבודה במות אביו. ההנהלה והעובדים" או דוגמה נוספת "משתתפים באבלך הכבד" או "משתתפים בצער המשפחה" - זה דבר שצריך להתבצע במהירות ולכן אנו מציעים שירות 24 שעות
אבדן של אדם קרוב ואהוב מהווה קושי רב ושיבוש מהלכי החיים של סביבתו הקרובה.

 

 


 

פרסום מודעות השתתפות בצער

פרסום מודעות אבל בעיתון, פרסום מודעת אבל בעיתון, פרסום מודעת השתתפות בצער בעיתונות הארצית או המקומית, הזמנת מודעות אבל בעיתון בכל גודל נדרש. השתתפות בצער – הודעה על השתתפות בצער המשפחה האבלה אלו הן מודעות אותם מפרסמים חברים, מעסיקים, קולגות, בני משפחה או כל אדם אחר לאות השתתפות בצערו של אדם אשר נמצא בתקופת אבל כמו למשל מודעות השתתפות בצער הבאות : "אנו משתתפים בצערו הרב של חברנו לעבודה במות אביו. ההנהלה והעובדים" או דוגמה נוספת "משתתפים באבלך הכבד" או "משתתפים בצער המשפחה" - זה דבר שצריך להתבצע במהירות ולכן אנו מציעים שירות 24 שעות

פרסום מודעות אבל במקומון

פרסום מודעת אבל במקומונים, פרסום מודעות אבל במקומון, הזמנת מודעות אבל במקומון, פרסום מודעות אבל במקומונים.

מחיר מודעת אבל בעיתון פרסום מודעות אבל עלות פרסום מודעת אבל במקומון או השתתפות באבל נקבע ע"פ מספר קריטריונים - נקבעת על פי סוג העיתון או המקומון בו מתפרסמת מודעת האבל, גודל מודעת האבל

 

פרסום מודעות תנחומים - מודעות השתתפות בצער

פרסום מודעת השתתפות בצער
bottom of page